Språk/Language

Information kring pedagogisk omsorg

30 juni 2021 upphörde den kommunala pedagogiska omsorgen som bedrevs i Grytgöl.
Ljusfalls friskola är en enskild huvudman som fortfarande bedriver pedagogisk omsorg i kommunen och som kan kontaktas för mer information.

Ryggen på en flicka med flätor som gungar.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från kommunen.

Relaterad information

Kontakt

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång