Finspångs kommun

Språk/Language

Hunns vattenskyddsområde – nya bestämmelser för tvåtaktsmotorer!

Nu gäller nya bestämmelser för motorfordon inom Hunns vattenskydds­område. Från och med 2022 får inte tvåtaktsmotorer som är äldre än 2007 användas inom den primära zonen (se karta nedan). Det är tillåtet att använda tvåtaktsmotorer som är nyare än 2007 inom hela vattenskydds­området.

Var får jag inte köra?

Vattenskyddsområdet Hunn består av två zoner. Den ena är den primära zonen, området som är inringat med rött på kartan. I den zonen är det större risk att utsläpp förorenar dricksvattnet och där är det inte tillåtet att köra med tvåtaktsmotor som är äldre än 2007.

I den andra zonen som är den sekundära, inringat med grönt på kartan, är det tillåtet att använda tvåtaktsmotorer som är både nyare och äldre än 2007.

Vattenskyddsområde Hunn, kartbild

Relaterad information

Här kan du läsa mera om Finspångs kommuns vattenskyddsområden.

Kontakt

Miljöfunktionens expedition

0122-852 35
miljo@finspang.se