Språk/Language

Holmen rustar upp skogsbilsvägar i Grosvad

Under augusti och september 2022 kommer Holmen att rusta upp skogsbilvägarna kring Grosvadsområdet.

Avverkning av träd, grusåtervinning och dikesrensning

Vid upprustningen kommer träd intill vägarna att avverkas. Vägarna kommer att rustas upp genom grusåtervinning, grusning och dikesrensning. Nya kojplatser/uppställningsplatser för personal- och verkstadsvagnar kommer att anläggas och trasiga vägtrummor längs vägarna kommer att bytas ut.

Så påverkas du

Målsättningen är att upprustningen ska påverka det pågående friluftslivet i området så lite som möjligt. För allas säkerhet är det viktigt att hålla minst 100 meters säkerhetsavstånd till arbetande skogsmaskiner och 20 meters avstånd till arbetande grävmaskiner.

Kontakt

Dan Lindström
Vägmästare
Holmen

072-4517957
dan.lindstrom@holmen.com