Språk/Language

Holmen avverkar skog norr om Finspång

Norr om Finspångs centralort kommer Holmen Skog AB att avverka skog som angripits av granbarkborre.

Markerade områden på karta där Holmen kommer ta ner skog.

I området kring Grosvad har skogar angripits av skadeinsekten granbarkborre. För att förhindra ytterligare spridning i området planerar Holmen att avverka och transportera ut angripna granar. Åtgärdsytorna är markerade i grönt på kartan. Efter att träden avverkats kommer ytorna att föryngras med ny skog. Hänsyn tas till natur-, kultur- och sociala värden. För att undvika påverkan på stigar byggs överfarter med hjälp av ris, som sedan avlägsnas efter skörd. Åtgärden beräknas pågå under september månad.

Holmen uppmanar till försiktighet i närheten av åtgärdsytorna, maskinerna och virkehögarna vid väg. Håll alltid ett säkerhetsavstånd till maskiner om 100 meter.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång