Språk/Language

Holmen avverkar skog

Holmen börjar avverka skog väster om bostadsområdet kring Tallvägen och Granvägen måndagen 15 februari.

Avverkningen av granbarkborreskadad börjar under vecka sju på området enligt markeringen i kartbilden. Uppskyltning om avverkning kommer att finnas på plats. Vi vill be er som rör sig i området vara extra uppmärksamma på skogsmaskiner och arbetsfordon i området.

Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång