Språk/Language

Helikopterburna mätningar i södra Närke och norra Östergötland

Under vecka 43 till 50 kommer Zinkgruvan Mining utföra mätningar med helikopter. Mätningarna genererar information om berggrunden ned till 600 meters djup och är en del av Zinkgruvan Minings prospekteringsarbete.

Helikoptermätningen påbörjas 24 oktober och avslutas senast 18 december

Zinkgruvan Mining har som mål att visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av dessa mätningar. Helikoptern flyger på låg höjd mellan 70-100 meter ovan markytan med ett mätinstrument hängande under. Mätinstrumentet hänger cirka 35-45 meter ovan markytan. Helikoptern flyger med en hastighet på ca 80 km/tim och kommer därför endast att vara över din mark en kort stund.

Piloten flyger inte över bostäder och försöker i möjligaste mån undvika hagar med hästar genom att köra runt. Flygning över byggnader och djur kan inträffa, men vi strävar efter att begränsa det i största möjliga mån. Arbetet kan tidvis och lokalt komma att orsaka begränsade bullerstörningar.

Mätningarna är väderberoende

Mätningarna är väderberoende och kommer kommer i huvudsak att ske mellan
klockan 7-19 alla dagar i veckan vid gynnsamma väderförhållanden. Flygningar sker till exempel inte vid dimma. Mätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Survey som har mer än 15 års erfarenhet av den här typen av kartläggningar med flyggeoteknik. Samma metod har även används av bland annat myndigheten SGU för att lokalisera grundvattendepåer på flera platser i Sverige.

Följ uppdateringarna kring helikoptermätningarna

Du kan följa löpande uppdateringar och information kring helikoptermätningarna via Zinkgruvan Minings hemsida. Här kan du även se kartbilder över områden för de aktuella helikoptermätningarna.

Vid frågor kan du kontakta Zinkgruvan Mining via e-post zm.info@lundinmining.com och via telefon: Frida Björlin 0583-82 211 eller Monika Andersson 0583-82 203

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång