Språk/Language

Gångpassage till Vårdcentrum flyttas

Nu är arbetet med gångfartsområdet på Bergslagsvägen framme vid den tillfälliga gångpassagen mellan Lidlparkeringen och Vårdcentrum.

Detta medför att passagen flyttas och nya placeringen ligger mellan Kulturhuset och Centrumkyrkan enligt grön markering i kartbilden nedan. Flytten av passagen sker måndag 14 juni och påverkar dig som parkerar på Lidlparkeringen för besök på Vårdcentrum.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång