Språk/Language

Föreningar kan nu söka bidrag för lovaktiviteter

Bidrag finns nu att söka för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.

Bakgrund

Finspångs kommun har blivit tilldelade medel från Regeringen för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Finspångs kommun har beslutat att göra dessa medel sökbara för kommunens föreningar. Kommunen vill på det sättet generera en större spridning av medlen i kommunen samt stärka föreningarna som under covid-19-pandemin har försvagats ekonomiskt och haft en stor nedgång i antal aktiviteter. Föreningar är välkomna att söka bidrag för aktiviteter under samtliga återstående skollov under 2021.

Syfte med lovaktiviteterna

Syftet med lovaktiviteter är att ge föreningarna en chans till nystart/uppstart och att erbjuda Finspångs barn och ungdomar en meningsfull fritid även på loven. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda alla kommunens barn och ungdomar samma chans till att delta ska de aktiviteter som finansieras av kommunen vara avgiftsfria. Bidrag ges inte till föreningar eller aktiviteter med religiös inriktning eller till aktiviteter som exkluderar deltagare enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Genom dessa medel för lovaktiviteter vill kommunen även

  • styra mot en utvidgning av de åldersgrupper som beviljas aktivitetsstöd,
  • öka jämställdheten och jämlikheten inom föreningsledd idrott i kommunen samt
  • hjälpa den ideella sektorn att rekrytera fler ledare.

Föreningarna uppmanas att särskilt arrangera aktiviteter som främjar:

  • Jämställdhet
  • Paraidrott
  • Integration av nyanlända
  • Föreningens ordinarie verksamhet

I år är det särskilt viktigt att aktiviteterna är anpassade efter pandemilagen och restriktioner till följd av covid 19-pandemin.

Kontakt

Lizzie Örn Sagrelius
Fritidsutvecklare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 45
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång