Språk/Language

Förberedelser av fiberinstallation

Stadsnätsbolaget förbereder inför 2020 fiberinstallation i Finspångs tätort. Dessa förberedelser pågår både på östra och västra delen av Finspångs tätort.

Schaktning på kommunens mark

Stadsnätsbolaget har ansökt om grävtillstånd hos kommunen och fått det godkänt. Entreprenören har kommit i gång att gräva i Finspångs tätort. Schaktning kommer att ske med arbetslag som delvis gräver manuellt på kommunens mark och i anslutning till privata fastigheter.

Relaterad information

Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång