Språk/Language

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Riksdagen har beslutat om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna.

Med den nya lagen får estetiska kirurgiska ingrepp endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare som har bevis om specialistkompetens inom en specialitet som är lämplig för det ingrepp som det gäller. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Verksamheter blir anmälningspliktiga till kommunen

I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker också en förändring för vilka hygieniska behandlingar som ska anmäla sin verksamhet till kommunen. Verksamheter som bedriver hygienisk behandling och som omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Vem blir påverkad?

Den här lagändringen påverkar bland annat dig som:

  • utför botox eller fillersbehandlingar
  • uför håltagning med kassetpistol

Relaterad information

Här kan du läsa mera om Finspångs kommuns arbete med hälsoskydd

Kontakt

Miljöfunktionens expedition
Monica Eriksson
Administratör

0122-852 35
miljo@finspang.se