Språk/Language

Detaljplan för Lämmenäs 1:32 har fått laga kraft

Syftet med detaljplan är att säkra byggrätten på fastigheten Lämmenäs 1:32 genom att upphäva den del av Byggnadsplan för del av Lämmenäs 1:3 som berör aktuell fastighet.

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplan för Lämmenäs 1:32 24 augusti 2022. Detaljplanen fick laga kraft 21 september 2022.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång