Språk/Language

Detaljplan för Kalkugnen 3 har vunnit laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 9 december 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.

Detaljplanen möjliggör för bostäder, tillfällig vistelse och mindre form av vård samt möjligheten för mindre butiker i befintlig fastighet.

Detaljplaneprocessen.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång