Språk/Language

Del av Bergslagsvägen stängs av för trafik

Från och med 6 februari kommer del av Bergslagsvägen stängas av helt för trafik enligt rödmarkering i kartbild. Gång- och cykel kommer fortsatt kunna ta sig fram enligt grönmarkering i kartbild.

I samband med rivning av del av gatan har vi stött på ytterligare berg. För att kunna genomföra de åtgärder som krävs för det fortsatta arbetet med att iordningställa området och säkerställa tryggheten för de som arbetar på platsen kommer vi att från och med måndag den 6 februari stänga av hela vägsträckan för trafik enligt rödmarkering i kartbild.

Stråket för gång och cykel mellan Vallonplatsen, entrén till Kristallen och Finsterwaldevägen kommer fortsatt vara tillgänglig enligt grönmarkering i kartbild.

Bussar och färdtjänst kommer fortsatt att kunna köra på sträckan Finsterwaldevägen - Stationsvägen.

Tack för visad förståelse och ert tålamod under ombyggnationen av Bergslagvägen etapp 2!

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång