Språk/Language

Del av Bergslagsvägen öppnar ytterligare en del

Tack för ert tålamod! Nu öppnas nästa sträcka av gångfartsområdet på Bergslagsvägen. Denna gång öppnas delen för De Besche Väg upp i sin helhet tillsammans med ytan mot frukthandlaren under vecka 24.

Under projektets gång har vi stött på olika typer av hinder som har försenat processen. Vi har bland annat hittat flertalet omärkta kablar och gammalt skrot i backen, samt även hittat två tankar från en svunnen epok, sannolikt från en gammal mack. Men vi fortsätter vårt arbete och under vecka 24 öppnas delen för De Besche Väg upp i sin helhet tillsammans med ytan mot frukthandlaren för fotgängare och cyklister. 

Framåt kommer vi fortsätta med gjutning av våra murar och arbetet med markbeläggning, vi kommer montera soffor och våra växtbäddar kommer efter hand fyllas med växter. Nästa planerade etapp att öppnas upp är ytan framför Vårdcentrum för att gå vidare upp mot infarten till Lidl

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång