Språk/Language

Del av Bergslagsvägen öppnar

Tack för ert tålamod! Nu öppnas del av gångfartsområdet upp och det blir enklare att ta sig till butiker på Bergslagsvägen.

Den 30 april öppnas den första delen av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Jonas Wennströms väg. Vartefter ytterligare delar färdigställs kommer avstängningar tas bort och fler delar bli tillgängliga för fotgängare och cyklister.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång