Finspångs kommun

Språk/Language

Bekämpa halkan - hämta sand och grus

I takt med att det blir kallare ute fryser även vägunderlaget och risk för halka är hög. Du kan minimera halkrisken genom att använda grus eller sand.

Alla fastighetsägare, även de med småhus, måste se till att skotta och använda sand eller grus för att förhindra halka på trottoaren utanför sitt hus. Finspångs Tekniska erbjuder gratis sand och grus till husägare för att underlätta halkbekämpningen på den allmänna gångbanan.

Du kan hämta sanden/gruset vid grindarna utanför återvinningscentralen på Sjömansäng, Västralundsvägen 8, Finspång. Kom ihåg att ta med en egen spade och hink. För att alla ska få, får du hämta högst 50 liter åt gången.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång