Språk/Language

Begränsad framkomlighet på Jonas Wennströms väg

Under maj 2023 – augusti 2023 kommer sanering att genomföras på parkeringsplatserna väster om Jonas Wennströms väg. Området kommer att schaktas och tunga transporter lastade jordmassor kommer att finnas på vägarna i angränsning.

Att tänka på:

  • Gång och cykelväg i angränsning till parkeringen kommer vara avstängd, trafikanter hänvisas till andra sidan vägen.
  • Trafikanter bör ha stor uppmärksamhet vid korsning Jonas Wennströms Väg och Vallonvägen i och med begränsad sikt vid korsning.
  • Parkering är avstängd – berörda hänvisas till hyresvärd.

Kontakt

Madeléne Lundén
Miljöstrateg
Sektor samhällsbyggnad

0122-850 14
madelene.lunden@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång