Språk/Language

Begränsad framkomlighet på Bergslagsvägen

Arbetet med ombyggnationen av Bergslagstorget fortsätter och från och med vecka 18 utökas arbetetsområdet till hela det gulmarkerade området. Utökningen påverkar genomfartstrafiken i centrum då sträckan mellan Vallonplatsen och korsningen till Stationsvägen stängs av för trafik.

Bild över etappindelning, Bergslagsvägen 2022

Vad innebär det här för mig?

 • Färdtjänstfordon, bilar med handikapptillstånd och varuleveranser kommer
  fortfarande att kunna trafikera området och ha möjlighet att vända vid nuvarande
  ficka utanför Kristallens entré.
 • Servicelinjens mötespunkt 601 vid ICA-fickan utgår.
  Den ersätts av punkt 604 vid Folktandvården, Kalkugnsvägen 2
 • Alla befintliga parkeringsplatser på Bergslagstorget och omkringliggande områden
  kommer fortfarande att finnas tillgängliga.

Relaterad information

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång