Finspångs kommun

Språk/Language

Avgiftsparkeringar i tätorten

I mars 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny parkeringstaxa som ett led i kommunens parkeringsstrategi. De nya avgifterna börjar gälla i samband med att nya skyltar sätts upp.

Varför blir det avgiftsparkeringar?

I mars 2023 beslutade kommunfullmäktige om en ny parkeringstaxa som ett led i kommunens parkeringsstrategi. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång.

Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till:

  • En god sammanvägd tillgänglighet
  • En effektiv markanvändning
  • Att minimera negativa effekter av biltrafiken
  • Att fler väljer alternativa färdsätt

Hur vet jag vad som gäller på min parkering?

Varje parkering märks upp med skyltar som informerar om vad som gäller på den specifika parkeringen. Du kan också hitta information i den antagna parkeringstaxan nedan:

Hur betalar jag min parkering?

Betallösningar för avgiftsparkeringar sker till största delen via mobilbetalning. Finspångs kommun har avtal med Europark som tillhandahåller appen Apcoa Flow. Vid månadsbiljett i appen kan man välja att få automatisk förnyelse nästkommande månad. För dig som önskar köpa månadsbiljett i automat finns den möjligheten vid Lillsjöbäckens parkering eller De Geergaraget. Blå taxa gäller och biljetten kan användas även i grön zon.

Läs mer om appen på Apcoa Flow . Ladda ner appen där appar finns.

Relaterad information

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång