Språk/Language

Åtgärder på Mellangrind på grund av skadad skog

Ett skogsområde har angripits av insekter på Mellangrind.

Det kommunala skogsområdet markerat med orange linje på kartan har angripits av insekten granbarkborre. Denna söker sig till försvagade eller nyligen döda granar för att föröka sig. Många granar i området har dött på grund av detta och fler kommer att angripas i intilliggande områden om åtgärd inte görs inom kort. Därför kommer Finspångs kommun att ta ned granarna i området.

Avverkningen kommer att ske kring vecka 26 och framåt. Virket kommer att läggas mellan Mellangrindsvägen och Riksväg 51 tills det kan transporteras bort. Städning av gatan kommer att ske kontinuerligt för att avlägsna bark och grenar.

Tänk på att säkerhetsavståndet till skogsmaskiner är 90 meter och det är förbjudet att klättra på virkeshögar.

Ovan visar en bild hur en gran kan se ut efter angrepp av granbarkborre.

Kontakt

Marika Sjödin
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-850 64
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång