Språk/Language

Åtgärder i Bruksparken

På grund av trädsjukdom kommer ett antal stora träd att tas ner i bruksparken, i centrala Finspång.

Almsjuka

Ett antal träd i bruksparken har drabbats av almsjuka och åtgärder kommer att genomföras för att förhindra spridning till andra träd i området och minimera risken för fallande grenar. Almsjuka orsakas av en svamp och kan spridas via rotkontakt med smittade träd eller via sporer som överförs av almplintborren. Ett frisk träd kan insjukna och dö inom loppet av några veckor.

Vad händer nu?

Den 28 och 29 december kommer arborister att utföra åtgärder i bruksparken, de träd som är värst drabbade står intill lekplatsen och kommer att åtgärdas först. Ett stort träd tas ner helt och två andra görs om till högstubbar med ett visst kvarstående grenverk. Med anledning av trädens höga ålder och deras natur- och kulturvärden bevaras de så länge som möjligt.

Vad händer sen?

Under 2022 och 2023 ska parkens alla träd ses över. Kommunen har även lämnat in en bidragsansökan för att plantera nya träd och smycka högstubbarna med så kallad motorsågskonst.

Några av träden som behöver åtgärdas i Bruksparken. Almarna har drabbats av almsjuka. Bokarna släpper bark.

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång