Språk/Language

Asfaltering av Norrmalmsvägen

Den 9 och 10 nov kommer en del av Norrmalmsvägen att asfalteras.

Asfalteringen på Norrmalmsvägen kommer att göras i båda körriktningarna på vägavsnittet från Östermalmsvägen fram till järnvägen. Välj gärna en alternativ väg, exempelvis Kraftkärrsvägen eller Djurgårdsvägen och Kanalgatan.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång