Språk/Language

Arbetet på Bergslagstorget fortsätter

Den 12 september återupptas markarbetet på Bergslagstorget.

Arbetet kommer att inledas med fortsatt markarbete på torget för att därefter gå över i projektets etapp 4. Verksamheter och företag som direkt berörs av arbetet har kontaktats separat av projektledningen.

Vänligen visa extra hänsyn till oskyddade trafikanter och de som arbetar på platsen.

Kartbild över Bergslagstorget

Relaterad information

Du som vill läsa mera om arbetet på Bergslagsvägen och Bergslagstorget kan följa projeket på vår projektsida

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång