Språk/Language

Näringslivsrådet

Finspångs kommun har ett näringslivsråd som ska driva idéer och frågor som rör företagandet i Finspångs kommun samt vara ett rådgivande forum.

Finspångs kommuns näringslivsråd betår av representanter från näringslivet, ledande politiker och ansvariga tjänstemän. Näringslivsrådets uppdrag är att driva idéer och frågor som rör företagandet i Finspångs kommun i syfte att skapa attraktionskraft för nyföretagande och företagsetableringar i kommunen. Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande forum till Finspångs kommun och verka som länken mellan företagen och kommunstyrelsen.

Lämna in ärende för diskussion

Som företagare kan du lyfta fram ärenden till våra diskussion- och dialogträffar vilket du gör genom att ta kontakt med utvecklingschefen i Finspångs kommun.

Ordinarie ledamöter i Näringslivsrådet

Dessa personer är ordinardie ledamöter i Näringslivsrådet.

Ledamot

Företag eller organisation

Mats Rosander

Siemens

Kent Schölin

Gränges

Jan Peder Dareus

Borggårds bruk

Anna Wallin

Swedbank

Hans Antonsson

Företagarna

Anders Svensson

COOP Finspång

Eva-Lotta Larsson

Mingla Woman

Anna Lövheim

Östsvenska handelskammaren

Patrik Sivesson (ordförande)

Gränges

Ulrika Jeansson (s)

Kommunstyrelsens ordförande

Carl Gustaf Mörner (m)

Kommunstyrelse ledamot

Anders Axelsson

Kommundirektör

Kontakt

Johan Malmberg
Tillförordnad kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång