Språk/Language

Lediga industritomter

Finspångs kommun tittar ständigt på att ta fram ny mark för industri­ändamål och det finns möjlighet till diskussion kring upp­låtelse av mark och övriga mark­frågor.

Just nu erbjuder vi industrimark i centralorten i ett industriområde direkt i anslutning till riksväg 51 mot Norrköping - Hårstorps industriområde.

Hårstorps industriområde

I direkt anslutning till riksväg 51 mot Norrköping finns ledig mark för industriändamål. I östra delen av Norralundsvägen finns en tomt kvar som har en yta på cirka 11 300 m².

Området utgör den östra entrén till Finspång, därför värnar kommunen extra om byggnadernas utformning.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakt

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång