Finspångs kommun

Språk/Language

Kan ditt företag erbjuda prao-platser för skolan?

Självklart är det så! Prao är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden och arbetslivet. Genom prao kan vi visa alla yrkesmöjligheter som finns i vår kommun.

Kille med röd tröja staplar smörpaket.

Prao-perioder under hösten 2023

  • Vecka 42 – årkurs 9 från Grosvadskolan
  • Vecka 43 – årkurs 9 från Nyhemsskolan
  • Veckorna för årskurs 9 från Anpassad grundskola är ännu ej beslutade

Syftet med prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) och sker i grundskolan. Det är ett viktig inslag i skolans arbete med omvärlden och arbetslivet. Prao genomförs för att eleverna ska få testa på olika yrken och skapa sig en uppfattning om vad de vill eller inte vill arbeta med i framtiden. Genom att erbjuda praoplatser kan vi lyfta fram alla yrkesmöjligheter som finns i vår kommun, både inom näringslivet och den kommunala verksamheten.

Vi behöver din hjälp!

Vårt mål är att tillhandahålla en meningsfull och likvärdig prao med hög kvalitet. För att detta ska kunna genomföras måste vi kunna erbjuda eleverna en rik variation av praoplatser. Därför söker vi brett efter platser, både hos privata och offentliga aktörer, och arbetsgivare som vill ge ungdomarna från Finspångs kommuns högstadieskolor chansen att upptäcka sin framtida arbetsplats.

Genom att erbjuda en praoplats och ta emot praoelever så får du möjlighet att möta en grupp som aldrig annars är representerad på arbetsplatsen - ungdomar; framtidens medarbetare.

Som arbetsgivare har du möjlighet att inspirera samt påverka innehåll och utformning av en framtida kollegas utbildning, ge en nutida kollega ett utökat ansvar eller kanske locka en elev till ett bristyrke. Prao innebär att du i framtiden möter ungdomar som är bättre rustade för arbetslivet i samband med rekrytering.

Arbetsplatsens möjligheter med prao

  • Tillgång till nytänkande ungdomars perspektiv på verksamheten.
  • Möjlighet att stärka kollegor med nytt ansvar i form av mentorskap.
  • Se över arbetssätt och metoder när man möts med frågor om varför saker sker på ett visst sätt.
  • Stärka sitt varumärke / Goodwill för sitt samhällsengagemang.
  • Möjlighet till långsiktig rekrytering.
  • Sprida kunskap om näringslivet.
  • Träffa tänkbara sommarjobbare och framtida medarbetare.

Informationsfilm "Att ta emot en praoelev"

Se gärna Skolverkets informationfilm "Att ta emot en praoelev" som lyfter vad prao innebär och varför det är viktigt.

Tillsammans skapar vi framtiden

I Finspångs kommun lämnar cirka 230 ungdomar grundskolan varje år inför gymnasiestudier och arbetsliv. Vi kan tillsammans se till att ungdomarna får en möjlighet att bilda sig en bra uppfattning om olika yrkesalternativ för att kunna göra kloka studie- och yrkesval. Genom att erbjuda en stor variation av praoplatser kan vi lyfta fram alla yrkesmöjligheter som finns i vår kommun.

Att få vistas på en arbetsplats, vara en del i ett lag och ha vuxenkontakt under en period ger ungdomar möjlighet att se hur en arbetsplats fungerar. Det ökar elevens kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter. Att låta eleverna se vilka olika yrken som finns på just er arbetsplats samt vilken utbildning som krävs för er bransch hjälper dem i sitt framtida val av utbildning.

Kommunens praosamordnare

För att underlätta för er som tar emot praoelever kommer ni har ha kontakt med kommunens praosamordnare som nätverkar med studie- och yrkesvägledare på respektive högstadieskola. Har du några frågor är du välkommen att kontakta kommunens praosamordnare.

Intresseanmälan för att ta emot praoelever

Skicka gärna in en intresseanmälan för din arbetsplats om ni önskar ta emot praoelever.Det är viktigt att ni skriver arbetsuppgifter för eleven nedan

Max 6 timmar exklusive lunch (ej innan klockan 6 eller efter klockan 20)

Vad behöver eleven ordna med själv och vad kan eleven eventuellt låna på arbetsplatsen

Alternativ 1: Kan eleven ta med lunch att värma Alternativ 2: Måste eleven äta på närmaste skola Alternativ 3: Bjuder företaget på lunch

Ange det antal elever ni uppskattar att ni kan ta emot per praoperiod.
Om annan än kontaktperson


Relaterad information

Från och med 1 juli 2018 har riksdagen beslutat att återinföra minst tio dagar obligatorisk praktisk arbetslivsorientering, prao. I Finspångs kommun har vi beslutat att fördela dagarna. Elever i årskurs åtta ska ha fem praodagar på våren och årskurs nio ska ha fem praodagar på hösten.

Så genomför du en bra prao

Här hittar du information och förklarande filmer om vad prao innebär samt lektionsmaterial och annat för att genomföra arbetet före, under och efter praoperioden.

Kontakt

Katarina Stenberg
Praosamordnare
Sektor utbildning

0122-85321
katarina.stenberg@finspang.se

Marina Palm
Studie- och yrkesvägledare
Grosvadsskolan

070-349 96 80
marina.palm@finspang.se

Margje Hedell
Studie- och yrkesvägledare
Nyhemsskolan, åk 7-9

0122-856 57
margje.hedell@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång