Språk/Language

Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Det är ett alternativ till förskola där barnen förbereds för fortsatt lärande genom stimulans och utveckling i hemmiljö.

Pedagogisk omsorg erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället. Det är en verksamhet med tonvikt på lek och utevistelse, med barnets egna intressen, fantasi, uppfinningsförmåga och fria val som utgångspunkt. Hemmiljön kompletteras med planerad gruppverksamhet på en förskola.

Pedagogisk omsorg är inte utbildning men styrs av Skollagen. Förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Våra dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Kommunal pedagogisk omsorg

Hällestad-Sonstorpsområdet

Vi är i nuläget 2 dagbarnvårdare som jobbar i våra hem med en liten barngrupp på ca 5 barn i åldrarna 1-5 år. Vi bor på landet med närhet till skogen.

Vi planerar själva vår verksamhet och har förskolans läroplan som vägledning i vårt arbete med barnen. Vårt mål är att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och glädje i vår verksamhet.

Vårt mål är även att barnen ska utveckla sitt kunnande i matematik, språk, motorik, naturkunskap, teknik och värdegrundsfrågor. En stor och viktig del i barnens lärande är även leken.

Vi träffas gemensamt en gång i veckan i "Tryggis" lokaler i Sonstorp eller hemma hos varandra och vid dessa tillfällen får barnen möjlighet att vistas i större barngrupp. Dessa dagar har vi ett gemensamt tema och vi äter även lunch tillsammans.

Under vårterminen har vi en väl fungerande 5-årsgrupp för de barnen som ska börja i Hällestads skola tillsammans med Skogsgläntans och Björkhagens förskolor. Skogsgläntans förskola samarbetar vi även med i vårt reservsystem vid sjukdom eller ledighet.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss om ni vill veta mer om vår verksamhet eller träffa oss personligen i våra hem.

Linda Rolander, Mellantorp, tfn 070-427 16 70
Linda Folkesson, Brystorps gård, tfn 070-511 66 48

Bra att veta:

  • Reservsystem vid sjukdom etc - varandra eller Skogsgläntans förskola i Sonstorp
  • Husdjur finns i båda hemmen, hund & katt.
  • Ansökan till oss görs på samma blankett som till förskolan men kryssa i pedagogisk omsorg.

Grytgölsområdet

I Grytgöl arbetar fem dagbarnvårdare. Tre av oss hyr ett hus vid Grytgöls skola och har vår verksamhet där. Två av oss arbetar hemma, men alla har tätt samarbete.

Målet med verksamheten är att ge barnen trygghet, omvårdnad, gemenskap, kunskap och färdigheter. För att nå dessa mål delar vi ofta upp barnen i ålder och utvecklingsnivå. Exempel på detta är gymnastik, tema, Mulle och Knytte.

Tack vare det nära samarbetet mellan oss dagbarnvårdare, känner sig barn och personal trygga med varandra. Vi har varje termin utvecklingssamtal med föräldrarna.

Något som vi tycker är unikt är det täta samarbetet med skolan. Det gör att barnen tryggt kan börja i skolan.

Ansökan till pedagogisk omsorg görs på samma blankett som till förskolan.

Fristående pedagogisk omsorg

Allén (Grytgöl)

I Allén bedrivs pedagogisk verksamhet med fokus på trygghet, gemenskap, livsglädje och naturnära aktiviteter. Vi spenderar mycket tid i skogen och använder oss av barnens lek och intressen för att främja deras lärande.

Allén ligger i natursköna Grytgöl, cirka 300 meter från Grytgöls skola. Vår ambition är att ha ett bra samarbete med skolan, så att barnen vid skolstart redan är bekanta med miljön.

Idag består Alléns verksamhet av en avdelning med tio barn, som bedrivs i enskild regi.

Kontakt

Emma Sandin
Verksamhetschef förskola, grundskola och särskola
Sektor utbildning

0122-851 44
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cecilia Carlén
Tillförordnad utbildningschef

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång