Taxor, avgifter, direktiv och styrande dokument

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Finspångs kommuns allmänna VA-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA. ABVA är en förkortning för "Allmänna bestämmelser för användande av Finspångs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning".

Du kan ladda ner Finspångs kommuns ABVA här (pdf-fil, 125 kB, öppnas i nytt fönster).

Kommunens ABVA antogs av  kommunfullmäktige §11 2008-12-17 i Finspång att gälla från 2009-01-01.


Spillvatten

Spillvatten är det förorenade vatten som kommer från våra hushåll och företag och leds via ledningsnätet till ett avloppsreningsverk. Här kan du läsa mer om spillvatten och du kan även ladda ned vår spillvattenpolicy (pdf-fil, 274 Kb, öppnas i nytt fönster).


Vattenvård i vår kommun

Slott bakom vatten och träd på hösten, fotograf Maria Stenhammar.Vatten rör sig i ett ständigt kretslopp. Från grundvatten och sjöar hämtar vi vatten som renas och förs till våra hem som dricksvatten. Vår kommun deltar i bland annat vatteråd och vattenvårdsförbund för att tillsammans ta hand om vårt vatten på bästa möjliga sätt. Under rubriken Vattenvård i kolumnen till vänster kan du läsa mer om vårt engagemang.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image