Organisation

Finspångs Tekniska Verk är ett kommunalt bolag som ägs till 100 procent av Finspångs kommun. Styrelsen för bolaget är politiskt sammansatt och utses av kommunfullmäktige i Finspång.

Stig Andersson (ordf) och Paul Barath (vd)I styrelsen ingår fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Ordförande är Stig Andersson (s) och företagets vd heter Paul Barath.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image