Vi ger Sverige energi

22 december 2016 kl. 08:24

Bild tagen med värmekamera på kvinna som pussar babyHur ska vi få energin att räcka till?
I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi och har höga krav på komfort.
Ingen vill vakna upp till en kall dusch, eller komma till ett nerkylt kontor. Samtidigt måste vår totala energianvändning minska så att vi inte använder mer naturresurser än vad som är hållbart. Hur går den ekvationen ihop?

Ta vara på energin

Lösningen heter fjärrvärme. I marken under våra fötter ligger ett nät av rör som distribuerar hett vatten dit det behövs. Fjärrvärmenätet är ett transportsystem som förser centralorten med värme. Ett liknande system kan även transportera kyla, så kallad fjärrkyla. Systemen kan spara energi genom att ta vara på den värme och kyla som redan finns.

Se filmen om fjärrvärme 


Klimatsmart uppvärmning

Spill från skogen – grenar och stubbar och annat som ingen annan vill ta vara på – kan bli värme för hela kvarter, avfall från en byggarbetsplats kan omvandlas till värme i en sporthall.

Kort sagt; fjärrvärme och fjärrkyla gör det möjligt att spara, lagra och ta vara på den energi som idag blir över, för att värma eller svalka dem som behöver. Och när fler tar vara på energin – i ett modernt och öppet fjärrvärmenät – kan Sverige visa Europa och världen hur man skapar hållbara städer där vi värmer varandra med energin som blir över.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image