Avfallstrappan

Illustration av avfallstrappan, Illustratör: Marika Sjödin

Europeiska Unionen (EU) har tagit fram en avfallshierarki ”Avfallstrappan” som i fem trappsteg beskriver hur avfall ska sorteras och omhändertas där det översta trappsteget är det allra bästa ur miljösynpunkt. 

Minimera/förebygga 

Det allra bästa är att förhindra att det blir något avfall alls. Välj om möjligt produkter med så få förpackningar som möjligt. Använd tygpåse i affären. Tänk efter om du behöver produkten innan du handlar.

Återanvända

När avfallet väl uppstått bör det återanvändas. Lämna in sådant som är helt och funktionellt till second hand. På Sjömansängs återvinningscentral finns en container för inlämning av saker till välgörenhet.

Återvinning

För att spara på resurser och energi är det viktigt att materialåtervinna, låta materialet vara med i ett kretslopp. Genom att källsortera ditt avfall bidrar du till att minska miljöpåverkan. Använd återvinningsstationerna och lämna dina tidningar, batterier och förpackningar. Åk till Sjömansäng och lämna vitvaror, metallskrot, farligt avfall, kompost och annat avfall så ser vi till att dina sopor kommer till återvinning.

Energiutvinna

Går det inte att materialåtervinna är energiåtervinning ett effektivt och miljömässigt bra sätt att utvinna energi ur avfallet. Enligt Avfall Sverige producerar svenska avfallsanläggningar fjärrvärme motsvarande värmebehovet för cirka 810 000 genomsnittliga villahushåll. Idag behandlas ungefär 51 % av hushållsavfallet i Sverige genom förbränning. I Finspång förser Värmeverket ca 900 kunder med fjärrvärme året om. FTV återvinner även energi från SSAB:s industriproduktion…

Deponera

Avfall som inte kan användas som en resurs deponeras, d v s grävs ned. Det kan vara porslin, keramik och asbest och är det miljömässigt sämsta alternativet. Det deponiavfall som lämnas in till Sjömansängs återvinningscentral transporteras till Gärstad deponi i Linköping.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image