Avfall

Grön soptunna på garageuppfart, fotograf Nils-Göran Swartz.När avfallsmängderna ökar, ökar även miljöpåverkan. För att få en prioriteringsordning för behandlingen av avfall har den så kallade avfallshierarkin tagits fram. Den grundar sig på EU-direktiv och används som en metod för att uppnå EU:s miljömål. Du kan läsa mer om den under rubriken Avfallstrappan i kolumnen till vänster.

Det är alltså viktigt att återanvända samt material- och energiåtervinna så mycket som möjligt och här kan vi alla hjälpa till! I genomsnitt slänger varje Finspångsbo 500 kilo avfall varje år. Det är en ökning med 200 kilo sedan 1980.

Kvinna med barn på ryggen (Fotograf: Jan Erik Petterson)Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till och bidra till en hållbar utveckling genom att:

• Planera dina matinköp så att du hinner äta upp maten. 

• Använd tygpåsar istället för plastkassar.

• Drick kranvatten istället för att köpa dryck på flaska eller burk.

• Tänk efter innan ett köp – behöver jag verkligen det här?

• Välj produkter med lång hållbarhet som går att reparera.

• Köp refill om det är möjligt.

• Köp begagnade saker.

• Köp tjänster istället för varor. Ge bort presenter som inte alstrar avfall.

• Sätt upp en ”nej tack till reklam”-skylt på brevlådan.

• Ge bort eller sälj saker du inte behöver.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image