Kundundersökning

Cyklister, foto TrafikverketUngefär vartannat år gör vi en kundundersökning för att se vad våra kunder har för uppfattning om vår verksamhet och produktutbud. Resultaten ligger sedan till grund för åtgärdsplaner och förbättringsarbete i verksamheten. Under senhösten 2016 intervjuades 450 st privatkunder och företagskunder som då fick möjlighet att lämna ros/ris och förbättringsförslag.

Vad blev resultatet?

Undersökningen visar att våra kunder generellt sett är nöjda med oss men att det finns delar som kan förbättras och utvecklas. Både privatkunder och företagskunder önskar att Finspångs Tekniska Verk blir mer proaktiva och håller dem informerade om till exempel nya satsningar och erbjudanden. Önskemål om utökade informationsinsatser i samband med oplanerade avbrott kom också upp. Underhåll och skötsel av parker, gator och vägar i kommunen är ett område som kunderna anser kan förbättras. Verksamheten engagerar många och vi har fått in ett flertal kommentarer och förbättringsförslag.

Nöjdast var våra kunder med vår höga leveranssäkerhet. Det gäller alla våra produkter och tjänster men fjärrvärmen var den produkt som knep guldmedaljen.

Vad händer nu?

Vi har gått igenom resultaten i detalj och genomlyst alla kommentarer och förbättringsförslag. Vi jämför resultatet med tidigare utförda kundundersökningar och har sammanställt ett antal åtgärdsaktiviteter som vi nu arbetar efter i vår affärsplan.

Ett stort tack till er som deltagit i kundundersökningen!

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image