Miljö och kvalitet

Frostnypna röda bär på kvist, foto Hedda RundgrenVi bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalkens kapitel 9 och 11. Tillstånden ger oss möjlighet att rena avloppsvatten, producera fjärrvärme och driva en återvinningscentral. Vi producerar även dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, SLVFS 2001:30.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Verksamhetens påverkan består främst av utsläpp till luft och vatten från förbränning och transporter, utsläpp till vatten från avloppsrening samt hantering av restprodukter.

logo för Bureau Veritas ISO 14001logo för Bureau Veritas ISO 9001Vi strävar efter att minska verksamheternas miljöpåverkan samt höja kvaliteten på tjänster och produkter som vi tillhandahåller. För att främja och driva på detta arbete är bolaget både miljö- och kvalitetscertifierade.

I och med att vi både har tillståndspliktiga verksamheter och är certifierade kontrolleras vi årligen av både tillsynsmyndigheten och externa revisorer. Se mer om vårt kvalitets- och miljöarbete under rubriken Miljö- och kvalitetsledning. 

Tillsammans kan vi

Miljön är viktigt för oss och därför lägger vi ner stora resurser på att förbättra miljön både på och utanför företaget. Vi har bland annat tagit fram en miljöalmanacka som vi skickar ut till våra kunder en gång per år med diverse miljöinformation. Årets almanacka finns tillgänglig för läsning och nedladdning under rubriken Miljöalmanackan i kolumnen till vänster. Dessutom har vi samlat våra bästa tips hur vi tillsammans kan minska vår miljöpåverkan. Tipsen hittar du under rubriken Minska miljöpåverkan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image