Parker och grönområden

I vår kommun finns ett antal parker, många gröna ytor, planteringar, rabatter och blomsterarrangemang. Hur park- eller grönområdet sköts beror på var i kommunen den ligger och vilken typ av mark det är.

Vad ingår i vårt uppdrag?

Våra ansvarsområden ser du på bilden nedan. Du kan även ladda ned skötselplanen här (pdf-fil, 1Mb, öppnas i nytt fönster). Karta över grönyteskötsel Finspångs Tekniska Verk

Beroende på grönytornas beskaffenhet klipps eller slaghackas de med olika intervall.

Bruksgräs (ljusgrön markering i bilden) klipper vi var 14:e dag. Högvuxet gräs (mörkgrön markering i bilden) slaghackas två gånger/sommarsäsong. Vi tömmer även papperskorgarna i Finspångs centrum.

Övriga grönytor i kommunen sköts av en mängd aktörer, bland annat Vallonbygden, Medley och kommunens arbetsmarknadsenhet (Fame). 

Underhållet av kommunens grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen.

Gungor i lekpark, fotograf Jennie Jansson.Vad ingår inte i vårt uppdrag?

Vi sköter inte badplatser, rabatter och tidigare planteringar/träd för fäfot, lekplatser samt skogsröjning.

Har du åsikter eller önskemål som rör planteringar, parker eller grönområden är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image