Gator och väghållning

På uppdrag av Finspångs kommun ansvarar vi för skötsel och underhåll av det kommunala vägnätet. Det innebär att vi kontinuerligt ser över kommunens gång- och cykelbanor, broar, gator och belysning. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen.
 

Snö och sand

Bilar i ett snöigt landskap Foto: Michael HolmströmSnöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är bland de uppgifter som vi utför på uppdrag av kommunen. I kolumnen till vänster hittar du kartor och mer information om sandupptagning och vinterväghållning.

Trafikverket sköter väg 51 och 215
Trafikverket ansvarar för asfaltering, snöröjning, belysning, lagning av potthål med mera av  genomfartslederna (Väg 51 och 215) som korsar vår kommun. Läs mer på deras webbplats - länk hittar du i kolumnen till höger. Övriga vägar i de mindre orterna i vår kommun sköts av vägföreningar i respektive ort.

Gatubelysning

gatubelysningUpptäcker du trasig gatubelysning kan du göra en felanmälan till vår kundtjänst eller genom att fylla i detta felanmälansforumulär och skicka till oss. Trasiga gatlyktor utmed riksvägar och länsvägar ska anmälas direkt till Trafikverket, tfn 0771-921 921. Läs mer om gatubelysning i vår kommun här.

God sikt och bra framkomlighet

rött lönnlövDu som har tomt intill gata, utfart mot gata eller hörntomt måste beskära de träd, buskar och häckar som kan skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra för gaturenhållning och snöröjning. God sikt och bra framkomlighet ökar säkerheten för alla trafikanter i alla väder.
Här kan du läsa mer om vad som gäller i vår kommun.

Rännstensbrunnar

rännstensbrunn med gräsRännstensbrunnar ska ta hand om regn- och smältvatten. Sätts de igen av skräp, löv och grus kan det leda till översvämning. Läs mer om rännstensbrunnar här.

Felanmälan och synpunkter

Hand håller i mobiltelefonKontakta vår kundtjänst om du vill lämna synpunkter, komma med förbättringsförslag eller lämna en felanmälan. Det kan till exempel vara trasig gatubelysning, potthål i gatan eller önskemål om parkbänkar. Kontaktinformation hittar du i kolumnen till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image