Gator och utemiljö

Ek i VibjörnsparkenTeknikavdelningen är den avdelning hos oss som sköter om gator och allmänna platser i Finspång, så som torg, vägar och parker. På uppdrag av Finspångs kommun arbetar vi för att se till att Finspång är en välskött, snygg och trygg kommun att bo och besöka.

Allmänna platser - grönområden

I grönområdesuppdraget ingår enligt en skötselplan, gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg och bollplaner samt tömmer papperskorgarna i Finspångs centrum. Läs mer om vårt grönyteuppdrag här.

Gator och väghållning

När det gäller kommunens vägar så ansvarar vi för asfaltering, snöröjning, sandupptagning och lagning av potthål. Vi ansvarar också för gatubelysningen. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen. Läs mer om skötsel av våra gator och vägar här.


Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image