Gator och allmänna platser

Ek i VibjörnsparkenTeknikavdelningen är den avdelning hos oss som sköter om gator och allmänna platser i Finspång, så som torg, vägar och parker. På uppdrag av Finspångs kommun arbetar vi för att se till att Finspång är en välskött, snygg och trygg kommun att bo och besöka.

Allmänna platser - grönområden

I grönområdesuppdraget ingår enligt en skötselplan, gräsklippning, slåtter, viss klippning av buskar och träd, plantering av sommarblommor och skötsel av vissa rabatter och planteringar. Vi iordningställer och sköter vissa av kommunens torg och bollplaner samt tömmer papperskorgarna i Finspångs centrum. Läs mer om vårt grönyteuppdrag här.

Gator och väghållning

När det gäller kommunens vägar så ansvarar vi för asfaltering, snöröjning, sandupptagning och lagning av potthål. Vi ansvarar också för gatubelysningen. Underhållet av kommunens gator och grönområden är skattefinansierat. Arbetets planering, omfattning och utförande sker i samråd mellan oss och kommunen. Läs mer om skötsel av våra gator och vägar här.


Nyheter

04 januari 2017 kl. 13:00

Dags för snöröjning och halkbekämpning

Översnöad bil, Fotograf: Maria BroströmNu är vintern här och snö och halka kan ställa till problem för oss alla. På vår webb finns snöröjningskartan där du kan se de sträckningar som har prioritet ett för vår snöröjning och halkbekämpning. Här finns även mer detaljerad information rörande de prioriterade snöröjningsstråken, goda snöröjningsråd till fastighetsägare samt information om ansvarsfördelningen inom snöröjning och halkbekämpning. Se snöröjningskartan och läs mer om vinterväghållning här. Läs hela nyheten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image