Taxor och avgifter

Man med orange jacka välter sopor in i sopbil, fotograf Nils-Göran Swartz.Ingen taxehöjning för avfallshantering under 2018.

För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling, återvinning av avfall samt kostnader för planering och tillsyn enligt miljöbalken, samt drift och underhåll av återvinningsanläggning med deponi beslutar styrelsen i Finspångs Tekniska Verk om avgifter enligt en avfallshanteringstaxa. Under 2018 behålls taxan på 2017-års nivå.

Hela avfallshanteringstaxan för 2018 hittar du här (pdf-fil).  


Sammandrag av 2018 års avfallshanteringstaxa

Villaabonnemang (190 liters kärl, tömning 26 ggr/år)
Grundavgift:  761 kr
Tömning och behandling: 1.228 kr 
Summa  1.989 kr/år


Fritidsabonnemang
(tömning 12 ggr/sommarhalvår)
Grundavgift: 667 kr 
Tömning och behandling: 501 kr 
Summa  1.168 kr/år 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image