Miljöbilen

Blommor (Fotograf: Åsa Rundgren)Två gånger per år kan hushållen i Finspångs kommuns ytterområden lämna sitt farliga avfall till Miljöbilen.

Då kan du lämna in mindre mängder farligt avfall från hushåll (inte 100- och 200 litersfat). Även lysrör och glödlampor kan lämnas till Miljöbilen.

Miljöbilen tar inte emot grovsopor, vitvaror eller elektronikskrot. Observera att avfallet ska lämnas personligen så ställ inte avfallet vid uppsamlingsplatsen!

Miljöbilens tider vid återvinningsstationerna

2018-års rundor för Miljöbilen går av stapeln lördagen den 5 maj samt lördagen den 1 september. Då kommer bilen till återvinningsstationerna enligt nedanstående schema:

Ort

Plats

Klockan 

Hävla 

ÅVS Affären

09.00-09.30 

Rejmyre 

ÅVS P-plats Folkets Hus

09.45-10.15 

Lotorp 

ÅVS Lorebergsvägen 

10.45-11.00 

Igelfors

ÅVS Affären  

11.30-12.00 

Grytgöl 

ÅVS Källgårdsvägen

12.30-13.00 

Ljusfallshammar

ÅVS Busshållplats, Örebrovägen 

13.15-13.45 

Hällestad 

ÅVS Örebrovägen

14.00-14.30 

Sonstorp 

ÅVS Affären  

14.45-15.15

farligt-avfallFarligt avfall är ämnen och produkter som kan vara giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det är därför viktigt att du lämnar in sådant till Sjömansängs återvinningscentral eller till Miljöbilen.

Vanliga typer av farligt avfall kan vara:

  • Omärkta flaskor/burkar/lådor. De kan vara farliga eftersom innehållet är okänt. Ta det säkra före det osäkra!
  • Förbjudna bekämpningsmedel. De kommer ofta fram i samband med bostadsförsäljning eller dödsbon.
  • Avfall som innehåller kvicksilver, exempelvis termometrar, dörrklockor och elprodukter med knappcellsbatterier.
  • Avfall som innehåller bly, till exempel blymönja, används som rostskyddsfärg på järnkonstruktioner och underredsbehandling av båtar.
  • Härdare, starka syror och baser (exempelvis ammoniak).
  • Kalciumkarbid (för bekämpning av sorkar)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image