Fakta om avfall

Lätt att sortera rätt
Att sortera sina sopor innebär oftast inga större svårigheter eftersom det faktiskt inte är så mycket som ska hamna i soppåsen till slut. När du källsorterar, sorterar du dina sopor efter avfallskategori. Det innebär att du sorterar ut avfall som inte ska hamna i soppåsen och lämnar det till rätt instans. 

Om du är osäker på hur du ska källsortera ditt avfall så använd kartan nedan. Börja i startcirkeln och svara ja/nej på frågorna i de gröna cirklarna. Följ pilarna utifrån dina svar så hittar du rätt bland sorteringsalternativen!

källsorteringsschema

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image