Språk/Language

Kommunfullmäktige sammanträder 27 februari

Onsdag 27 februari kl. 16 sammanträder kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Berit Martinsson, kommunfullmäktiges ordförande

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information från sektor vård- och omsorg
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  Ärenden för behandling
 6. Svar på medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder
 7. Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten
 8. Svar på e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av lokaler för förskola, skola och föreningsliv
 9. Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken
  Valärenden
 10. Delgivningar
 11. Nytt medborgarförslag - förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan
 12. Motion - främja delaktighet i vänortsarbetet
 13. Interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i nära relationer
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansliavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång