Svenska industrikommuner

Anders, Ulrika och JohanSvenska industrikommuner är ett nätverk som bildades 2015. Finspångs kommun är en av för närvarande 22 medlemskommuner.

Nätverkets syfte är att stärka förutsättningarna lokalt för fortsatt industriell utveckling i de berörda kommunerna. Detta unika nätverk har en naturlig och viktig roll att värna svensk attraktionskraft för investeringar och därmed tillväxt.

Nätverket arbetar bland annat med att diskutera och analysera:

  • Strategier för att skapa ett bra lokalt näringslivsklimat.
  • Industrins betydelse i Sverige och hur dess framtid kan påverkas
  • Hur det lokala arbetet för lokal industriell attraktivitet och förnyelse kan stärkas
  • Hur tydliga strategier och nytänkande på central nivå kan kombineras med en ökad
  • handlingskraft från kommunernas sida
  • Hur nätverket kan driva opinion för industrins nationella och regionala betydelse.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image