Svenska industrikommuner

Svenska industrikommuner är ett nätverk som bildades 2015. Finspångs kommun är en av för närvarande 22 medlemskommuner.

Nätverkets syfte är att stärka förutsättningarna lokalt för fortsatt industriell utveckling i de berörda kommunerna. Detta unika nätverk har en naturlig och viktig roll att värna svensk attraktionskraft för investeringar och därmed tillväxt.

Nätverket arbetar bland annat med att diskutera och analysera:

  • Strategier för att skapa ett bra lokalt näringslivsklimat.
  • Industrins betydelse i Sverige och hur dess framtid kan påverkas
  • Hur det lokala arbetet för lokal industriell attraktivitet och förnyelse kan stärkas
  • Hur tydliga strategier och nytänkande på central nivå kan kombineras med en ökad
  • handlingskraft från kommunernas sida
  • Hur nätverket kan driva opinion för industrins nationella och regionala betydelse.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image