Finspång på nätverksträff för starka industrikommuner

05 april 2018 kl. 13:52

Ledande politiker och tjänstemän i de starka industrikommunerna träffas just nu för att diskutera viktiga framtidsfrågor. Och Finspångs kommun finns på plats!

Anders, Ulrika och Johan4-5 april deltar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson, kommundirektör Anders Axelsson och utvecklingschef Johan Malmberg i nätverket för starka industrikommuner.

I samband med denna träff kommer bland annat följande frågor hanteras:

 • Gnosjöregionen – styrkan i nätverk
 • Tillväxtverket och industrins omstrukturering – Case rörande 3 D Printing på Curt Nicolin Gymnasiet – Finspångs kommun
 • Information om testbädd/innovationsarena Basindustri Fossilfri Frakt (BIFF)
 • Företagsbesök AD plast AB
 • Elmarknad och nätavgifter. Energiomställningens effekter – Hot eller möjlighet?
 • Riskkapitalets medverkan och roll för utveckling – vad betyder platsens attraktivitet för att attrahera investeringar

Svenska industrikommuner är ett nätverk som bildades 2015 och har för närvarande 22 medlemskommuner, där Finspångs kommun är en.

Nätverkets syfte är att stärka förutsättningarna lokalt för fortsatt industriell utveckling i de berörda kommunerna. Detta unika nätverk har en naturlig och viktig roll att värna svensk attraktionskraft för investeringar och därmed tillväxt.

Nätverket arbetar bland annat med att diskutera och analysera:

 • Strategier för att skapa ett bra lokalt näringslivsklimat.
 • Industrins betydelse i Sverige och hur dess framtid kan påverkas
 • Hur det lokala arbetet för lokal industriell attraktivitet och förnyelse kan stärkas
 • Hur tydliga strategier och nytänkande på central nivå kan kombineras med en ökad
 • handlingskraft från kommunernas sida
 • Hur nätverket kan driva opinion för industrins nationella och regionala betydelse.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image