Insikt

Finspångs kommun deltar i insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Vi mäter servicen vi ger våra företagare.

Du blir kontaktad som företagare

En enkät skickas till företagare,som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Resultat i april/maj

Sveriges kommuner och landsting (SKL) offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image