Finspång Fairtrade City

Vi är Fair Trade CityFinspång är sedan 6 juni 2016 diplomerad till Fairtrade City. Detta innebär att Finspångs kommun, tillsammans med andra aktörer, arbetar för mer kunskap om etisk konsumtion och handel. Det innebär också att vi lever upp till vissa kriterier vad gäller offentlig upphandling och utbud av etiskt märkta produkter i Finspång.

Kommunens målsättning

Social hållbarhet är ett viktigt mål i Finspångs kommuns översiktliga planering och strategiska plan. Ett sätt att förstärka arbetet för att nå det målet, och samtidigt ge det en ny inriktning, är att tydligare lyfta upp etisk konsumtion och handel genom samarbete med lokala aktörer som handel, föreningsliv och företag. Tillsammans kan vi sprida information om etisk konsumtion och samtidigt marknadsföra Finspång som en kommun som tar ansvar i dessa frågor.

Målet för 2016

Kommunfullmäktige har beslutat om etiska mål för den offentliga konsumtionen. Målet för 2016 är att 15 procent av allt kaffe och 67 procent av alla bananer som kommunens enheter köper in ska vara etiskt märkt. Med etiskt märkt menas produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner.

I tabellen nedan kan du se hur mycket etiskt märkta bananer och kaffe Finspångs kommun köpte under 2014 och 2015.

Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter

Typ av produkt

Mängd

Andel i % av totala inköp (Andel Fairtrade-märkt för respektive produkt)

 

2014

2015

2014

2015

Bananer

7173 kg

9716 kg

67%

84%

Kaffe

12 kg

420 kg

0,30%

9%

Hur ser det ut med rättvisemärkt på din arbetsplats eller skola?

Fikar ni rättvisemärkt? Registrera er på hemsidan Fairtrade på jobbet, se länk till höger på sidan, för att synas på kartan och få ett diplom. Där kan du också se vilka andra arbetsplatser som har tagit ställning för etisk konsumtion.

Har du en eller flera rättvisemärkta produkter till försäljning i din butik, café, hotell, eller restaurang? Hör av er till oss, och uppmärksammas på vår hemsida. Se kontaktuppgifter till höger på sidan. Mer information om Fairtrade City finner du på Fairtrades webbplats, se länk till höger under Mer information.

Styrgrupp

En styrgrupp arbetar tillsammans för mer kunskap om etisk konsumtion och handel. Där finns representanter från kommunen, företag, kyrkor och fackförbund. Styrgruppens medlemmar finner du under fliken till vänster.

Rättvisemärkt i Finspång

Idag kan du handla rättvisemärkta produkter i följande butiker i Finspång;

  • Coop Finspång
  • Ica Nära Cityhallen
  • Hälsa på
  • Coop Bergslagshallen
  • ICA Hårstorp

Här kan du fika rättvisemärkt:

  • Lindahls bageri
  • Mariagården
  • Närsjukvården i Finpång
  • Missionskyrkans café

Tycker du att ditt företag borde finnas med på listan? Hör av dig till Jonas Andersson, kontaktuppgift finns till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image