Utredning för trygg arbetsmiljö på Storängsskolan

18 december 2017 kl. 10:30

Efter en incident på Storängsskolan där elev använde sig av farliga tillhyggen ska sektor utbildning i Finspångs kommun utreda både händelsen och den allmänna tryggheten på skolan. Barn- och utbildningschef Kristina Lohman har informerat föräldrar och startat utredningen.

– Arbetet med att skapa lugn och ro så att eleverna kan koncenterara sig på skolarbetet är ett arbete som ständigt pågår i skolan. Just nu håller vi på att utreda vad som hände och hur alla agerade i den situationen. Lärdomar måste dras av detta så att det inte händer liknande situationer igen. Upplevelsen av läget på skolan är givetvis olika men en viss oro finns, skriver Kristina Lohman i ett brev som gått ut till föräldrarna.

Utredningsarbetet har börjat men kommer att vara mer intensiv efter jullovet. Då ska utbildningsledningen prata med elever, föräldrar och personal. Alla kommer även få svara på en enkät.
– Syftet är att få en samlad bild och därefter hitta lämpliga åtgärder för att öka tryggheten. Vi tar det här på ytterst stort allvar. Eleverna har rätt till en trygg skola, säger Kristina Lohman.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image