Ökad trygghet och tydlighet på Viggestorpsskolan

22 december 2017 kl. 13:45

Skolinspektionens uppföljning av Viggestorpsskolan visar att samtliga brister som kommit fram tidigare nu är åtgärdade. Det betyder att tillsynen är avslutad och Skolinspektionen bedömer att arbetet som utbildningssektorn genomfört lett till förbättringar. Eleverna upplever nu större trygghet och studiero på Viggestorpsskolan.

– Skolinspektionen intervjuade elever, medarbetare och ledare inom skolan och det finns en gemensam bild av att situationen är förbättrad. Elever och medarbetare känner att de rutiner som skolan har tagit fram ger ökad tydlighet. Att eleverna känner sig trygga och får förutsättningar är en kärnfråga för oss och det gläder mig att våra satsningar gett resultat, säger utbildningschef Kristina Lohman.

Skolinspektionen inspekterade Viggetorpsskolan hösten 2015 och mars 2017 där myndigheten påtalat brister på skolan. Finspångs kommun har arbetat med att vända trenden under hösten 2017. Ny rektor, ny biträdande rektor, nya behöriga lärare, ny speciallärare och kurator är några av förstärkningarna. HR- avdelningen på kommunen har bidragit med sin kompetens och den centrala barn- och elevhälsan har aktivt varit med i arbetet.

Ett sätt som skolan numera arbetar med att säkra tryggheten är genom att mäta trivsel och trygghet via enkäter som går ut regelbundet. Skolans trygghetsgrupp analyserar sedan resultaten och föreslår eventuella åtgärder utifrån undersökningen. Viggestorpsskolan arbetar bland annat med fysisk miljö och värdegrundsarbete.

Under hösten var utbildningssektorns bedömning att elever upplevde en tryggare och mindre konfliktfylld arbetsmiljö samt hade fått ökad studiero. Elevernas förutsättningar att nå läroplanens mål hade ökat väsentligt. Skolinspektionens senaste tillsyn visar att den bilden är korrekt och att skolan nu åtgärdat bristerna som funnits under en period.

– Ytterst handlar det om elevernas tillvaro på skolan, och personalens arbetsmiljö. Det är ett grundligt förbättringsarbete av Viggestorpsskolan och utbildningssektorn som lyckligtvis gett resultat och skapat en bra grund för fortsatt utveckling. Att ha kvitto på förbättringarna från Skolinspektionen ger oss kraft framåt, säger Stefan Carlsson (v) utbildningsråd.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image