Nyhemsskolan kvalitetscertifierad enligt Qualis

07 februari 2018 kl. 11:21

Nyhemsskolan i Finspångs kommun har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

Logotyp för Qualis kvalitetssäkringssystemNyhemsskolan årskurs 7-9 är sedan tidigare certifierade men nu har även F-6 fått certifieringen.

Enligt motiveringen från Qualis bedriver Nyhemsskolan en verksamhet anpassad till elevernas behov och förutsättningar. Kunskapsstandarden är god inte minst tack vare noggrann uppföljning av elevernas kunskaper. Genom olika råd och elevmedverkan i den dagliga undervisningen skapar skolan förståelse för demokratiprocessen. Det råder ett öppet och förtroendefullt klimat mellan elever och personal och personalens inkluderande arbete imponerar. Det skriver Susanne Levén från Q-Steps Kvalitetssärking AB som utfärdat certifieringen.

I motiveringen kan man också läsa att Nyhemsskolan har engagerade och kompetenta medarbetare och en hög andel behörig personal. Goda resurser avsätts för kompetensutveckling. Skolans rykte har markant förbättrats under senare tid tack vare att informationen om skolans utvecklingsarbete successivt har spridits.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image