Nya förskolor och förändringar i Finspång

22 februari 2018 kl. 17:46

Finspångs kommun börjar förändra förskolorna under 2018 för att bygga en starkare grund i förskoleverksamheten. Det innebär bland annat att nya förskolor öppnar i Lillägen, Lotorp och Högklint. Sandens skola byggs inte upp igen efter branden. Planer på att ha förskola på nattetid är också igång.

 

– Branden på Sanden har aktualiserat frågan om förskoleverksamheten i Finspång. Eftersom vi har behövt hitta platser snabbt till dessa barn och se över hur vi sköter verksamheten har vi valt att se över hela förskolefrågan, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson.

 

Både nya förskolor och förändringar av nuvarande
Finspångs kommun stärker förskoleverksamheten på olika sätt de kommande åren. Sandens förskola byggs inte om. Skadorna är för omfattande och resurskrävande i relation till behoven som finns över hela kommunen. Lotorp är ett område där det finns stora behov av fler förskoleplatser. Tillväxten är stor i Lotorp och redan idag finns omplaceringskö till förskolan. Därför väljer kommunen att bygga ny, stor förskola i Lotorp med 6 stycken avdelningar. I april flyttar Dalens förskola, barn och personal, till Lillängens förskola. Verksamhet på Sanden flyttar i maj till lokalerna som Dalens förskola lämnar. 3 april startar Högklints förskola.

 

Förskolan måste fortsätta utvecklas
– I Finspång behöver vi arbeta med hela utbildningskedjan där förskolan spelar en stor roll. Barnens utbildningsbana börjar i förskolan. Frågan om platser handlar både om de akuta insatser kommunen genomför för de barn som har haft plats på Sanden men framförallt om framtidens platser som måste säkras, säger Ulrika Jeansson.

– Vi måste kontinuerligt utreda behoven i förskolan. Omvärlden är föränderlig och det påverkar i allra högsta grad kommunen. Fler föräldrar önskar förskola än tidigare. Framtidens förskola är ett prioriterat område i Finspångs kommun. Föräldrar är idag väldigt nöjda med förskolorna, något vi måste arbeta för att behålla. Vi kan inte slå oss till ro utan måste fortsätta utvecklas, fortsätter Ulrika Jeansson.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image