Närmare 720 medarbetare från sektor utbildning samlades för en inspirerande kick-off

22 oktober 2018 kl. 10:36

Under torsdagseftermiddagen den 18 september samlades alla medarbetare från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i Finspångs kommun för att ta del av en inspirerande kick-off. Sektor utbildnings kick-off

Kvällen syftade till att ge energi, inspiration och framför allt ge möjlighet för medarbetarna att samlas kring den gemensamma utvecklingsresan som sektorn står inför.

Kvällen inleddes med att alla verksamheter hälsades ordentligt välkomna av utbildningschef Kristina Lohman. Kristina bjöd på både en stor dos humor och värme i sin inledning av kvällen, vilket tydligt uppskattades av medarbetarna efter en lång arbetsdag.

Kristina fortsatte peppa gänget genom att lyfta fram betydelsen av det arbete som sker i alla verksamheter och vikten av samhörighet, samarbete och stolthet som grund och förutsättning för att arbeta med utveckling. Hon talade också om vad som är kärnan i utbildning - kvalitet och likvärdighet. Betydelsen av att skolan och undervisningen måste finnas där för alla barn och att alla barn ska ha samma möjlighet att utvecklas och växa, oavsett bakgrund, familjeförhållanden eller vilken skola.

Även Stefan Carlsson (V), utbildningsråd i Finspångs kommun, var på plats och talade några minuter där han framförde uppskattning för denna inspirationskick-off och vilken betydelse det har att alla medarbetare träffas vid ett tillfälle som detta.

Kvällen fortlöpte sedan i samma inspirerande anda när medarbetarna fick lyssna till de skarpa killarna Shanga Aziz och Rogerio Silva, från Locker Room Talk, som på ett engagerat sätt berättade om deras arbete med att förebygga dåliga attityder och beteenden i framförallt killars omklädningsrum. Flera av kommunens skolor kommer under nästa år att inleda ett samarbete med Locker Room Talk för att förebygga just detta.

Avslutningsvis höll samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedson en tankeväckande och humorfylld föreläsning. Hans budskap var att skolan ska förbereda våra barn för en plats som vi aldrig besökt samt att utbildningen måste röra oss snabbare inom nya områden då han ser att det kommer vara viktigare än att vara bäst på det gamla. 

Efter denna kväll står våra kompetenta medarbetare inom utbildningssektorn mer än redo för Finspångs skolutvecklingsresa!

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image